Obec Nemyšl

Nemyšl

Z historie Nemyšle

NEMYŠL

 

Tvrz v Nemyšli kdysi stávala na místě dnešního zámku. Ves je původním sídlem hrabat Mitrovských z Nemyšle, kteří měli v erbu červený štít a v něm kůl stříbrné barvy, v klenotu pak červenostříbrné rohy střídavých barev a na každém rohu šest per.

Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle. Ves a dalších osm vesnic zdědil v roce 1506 Bohuslav Mitrovský. Po jeho smrti v roce 1545 převzal tvrz a část zámku jeho syn Vilém a druhý díl jeho matka Kuňka. Když se po devíti letech znova úprovdala, připsala svůj podíl synu Vilémovi, který ještě v témže roce prodal tvrz, dvůr poplužný, pivovar, náchlebný mlýn, štěpnici a chmelnici se vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic.

V roce 1571 byl již na Nemyšli nový pán – Adam Přebor z Radejšna, a když se po jeho smrti vdova znovu provdala za Bohuslava Těmína z Těmic, v roce 1578 společně tvrz i s příslušenstvím prodali Elišce z Lobkovic. Ta pak nově získaný majetek poskytla svému manželu Jiříkovi z Talnberka. Její syn Fridrich spojil zdejší panství se svým vlašimským, a k tomu navíc přikoupil Sudoměřice. Jeho syn pak dokoupil Záhoříčko a Nemyšl prodal Mukuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, profesoru pražské lékařské univerzity. Ten poněkud zanedbané nemyšlenské sídlo dal

nákladně opravit a rozšířit v barokním slohu. Když zemřel, jeho manželka Terezie Franchimontová, rozená Hrobnická z Hrobnic, roku 1719 prodala Nemyšl svému druhému manželovi hraběti Bernardu Caretto-Millesimo, v jehož rodu Nemyšl zůstala až do roku 1765. Tehdy panství koupil Josef Curt z Mohrenbachu. Nový majitel nebyl dobrý hospodář, a tak pro jeho velké dluhy byl statek za devatenáct let prodán v dražbě Josefu Poulinovi z Grässeru. Od něho koupila Nemyšl hraběnka Viktorie Golčová, rozená Deymová ze Stříteže a celé panství Nemyšl odkázala svému bratru hraběti Václavu Kazimíru Deymovi ze Stříteže. Ten v roce 1822 dal zámek přestavět a rozšířit v empirovém slohu. Deymové pak v Nemyšli žili až do konce druhé světové války.

Zámek ve slohu renesančním, původně tvrz, obklopevý anglickým parkem, přestavován byl v 17.století, kdy byla dřevěná část vystavena z kamene, dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře dvě světnice a dvě komory, nad nimi obilnice. Následujícího roku shozena část proti rybníku a vystavěna světnice a komora z kamene. Zvlášť rozšířen byl zámek v 19.století za hrabětě Ferdinanda Deyma.

 

V DATECH

1373 – synové Litvína z Nemyšle Litvín, Beneš, Bohuslav, Ondřej Volkéř a Jindřich darovali roku 1390 plat 1,5 kopy na lidech v Nemyšli faráři hoštickému, aby na modlitbách vzpomínal dobrých přátel Bohunka z Mitrvic a Onše z Ourazu.

1415 – Bohuslav z Nemyšle podepsal jako příznivec Husův list zaslaný do Kostnice

1506 – statek zdědil Jan z Nemyšle a po něm zde vládl Vilém Kosoř z Malovic, ktzerý tvrz opravil nákladem 500kop

1564 – prodal Nemyšl s poplužním dvorem, pivovarem, náchlebným mlýnem, štěpnicemi a chmelnicí a celou vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic

1571 – dalším pánem Nemyšle se stává Adam Přebor z Radejšína.Jeho vdova se provdala za Bohuslava Těmína z Těmic

1578 – prodali tvrz Elišce z Lobkovic

1622 – zde vládl její syn Fridrych a ten spojil zdejší panství se svým vlašimským a přikoupil Sudoměřice. Jeho syn přikoupil Záhoříčko

1624 – Nemyšl prodána Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, který opravil zdejší zámek a statek přikupováním rozšířil

1719 – prodala jeho manželka Johana Hrobnická z Hrobnic Nemyšl hraběti Bernardu z Caretto-Millesimo

1724 – vládl na Nemyšli jeho syn František Václav

1761 – další potomek Ferdinand

1765 – Nemyšl prodána Josefu Curtovi z Mohrenbachu

1784 – byla Nemyšl prodána v dražbě pro velké dluhy majitele. Novým majitelem se stal Josef Paulin z Grässeru

1791 – kopila Nemyšl Viktorie hraběnka Golčová (za svobodna Deymová)

1822 – zdědil Nemyšl Jan Kazimír hrabě Deym ze Stříteže

 

Dnes je: 21.05.2019

Svátek slaví: Monika

oodělovač Poslední relace rozhlasu
Poslední relace rozhlasu
oodělovač

Aktuality

Závěrečný účet mikroregion 2019
více
Zápis a usnesení z 9.5.2019
více
Svolání ZO kraj
více
Oznámení o konání ZO 9.5.2019
více
Finanční úřad veřejná vyhláška
více
Oznámení volby
více
Informace ke spolkům
více
Volby do Evropského parlamentu oznámení počet okrsků
více
Veřejná vyhláška
více
Program pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Nemyšl domovní čistírny odpadních vod
více
oodělovač

Anketa

Obec Nemyšl by ráda zopakovala jednodenní výlet pro děti a rodiče. Kam byste se s námi rádi podívali?