Obec Nemyšl

Hoštice

Z historie Hoštic

 

HOŠTICE

 

Zakladatelem této staré vsi asi byl praotec rodu Lotosů z Hoštic a Lazice. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan tu byl původní kostel vystavěn již v roce 937, což by znamenalo, že byl pouze o dvaačtyřicet let mladší než nejstarší kostelní stavba u nás. O tomto Hájkově tvrzení lze ale pochybovat, protože kostel svým prebytoriem postaveným bez základů, jen tak „ na drně“ ukazuje, že stavba pochází ze 14. století. To, že se jedná o staré sídlo dokládá slovanské pohřebiště v lese Věwtrnici, kde na přelomu tohoto století p. František Teplý nalezl zbytky velké popelnice. Přibližně ve stejnou dobu se přišlo na velice pevnou zeď, 75 cm širokou a přes čtrnáct kroků dlouhou. V Hošticích roku 1360 seděl Vilém z Újezda, který byl několik let purkrabím na Poděhusich. Když v roce 1406 daroval hoštickému faráři plat a dvůr, aby mohl držet druhého kněze, nazýval se již seděním na Kozí. Ves drželi vladykové z Nemyšle. Hoštice s touto vsí také sdílely zpravidla své osudy. Praotec rodu Mitrovských z Nemyšle – Litvín se poprvé připomíná roku 1373. Z jeho šesti synů pět připojilo své pečeti ke stížnému listu proti upálení mistra Jana Husa. Vladykové ale nevládli celou vsí. V Hošticích byly drobné statečky, v nihž vznikalo svobodnictví, které tu nepřetržitě trvalo až do roku 1848.

Farní kostel Neposkvrněného početí P.Marie, vystavěný dle Hájka r. 937, je ze 14. století. Roku 1750 23.dubna vyhořel, následného roku byl znova od základu vystavěn a roku 1852 od hraběte Bedřicha Deyma opraven a rozšířen boční lodí. Opětně byl opraven péčí faráře Františka Teplého roku 1905. Ve zdi kostelní je zasazen náhrobek Terezie Johany Millesimové rozené Hrobnické (1723) s nečitelným nápisem. Na věži jsou zvony „Václav“ a „ Barbora“ z roku 1750 ulité Jiřím Kollerem v cihelně v Nemyšli. Naproti kostelu stojí farní dům z roku 1722. Chovají se v něm matriky od roku 1683.Škola původně bývala ( v letech 1743 – 1834 ) za statkem čp. 17, nato bystavěna byla roku 1834 nová budova na místě bývalé pastoušky, roku 1896 rozšířena.

U lesa Lipiny ( podle zprávy Josefa Švehly ve Věstníku jihočeských muzeí ) vykopáno bylo několik zbytků zdí, tvořící obcélník ( 8 a 15 kroků ). V okolí a na sousedním poli nalezeny byly středověké střepy, cihly, kachle a jiné. I v lesíku podle pole k severu a východu „pozorovati je možno několik spálenišť“. Jméno této zaniklé vsi není známo. Tradice praví, že tu stál hrad s kostelem – původní Hoštice.

 

Dnes je: 22.08.2019

Svátek slaví: Bohuslav

oodělovač Poslední relace rozhlasu
Poslední relace rozhlasu
oodělovač

Aktuality

od 19.8.2019 dovolená.Konopiská
více
Podmínky zápůjčky obecního Párty Stanu 6X12m
Cena zapůjčení 1000 Kč za den. Kauce 5000 Kč. Ostatní podmínky dle přílohy Smlouvy o nájmu
více
Zápis a usnesení z 27.6.2019
více
Program pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Nemyšl domovní čistírny odpadních vod
více
oodělovač

Anketa

Obec Nemyšl by ráda zopakovala jednodenní výlet pro děti a rodiče. Kam byste se s námi rádi podívali?