Obec Nemyšl

Nemyšl

Z historie Nemyšle

NEMYŠL

 

Tvrz v Nemyšli kdysi stávala na místě dnešního zámku. Ves je původním sídlem hrabat Mitrovských z Nemyšle, kteří měli v erbu červený štít a v něm kůl stříbrné barvy, v klenotu pak červenostříbrné rohy střídavých barev a na každém rohu šest per.

Tvrz Nemyšl se poprvé uvádí v roce 1373 jako majetek Litvína z Nemyšle. Ves a dalších osm vesnic zdědil v roce 1506 Bohuslav Mitrovský. Po jeho smrti v roce 1545 převzal tvrz a část zámku jeho syn Vilém a druhý díl jeho matka Kuňka. Když se po devíti letech znova úprovdala, připsala svůj podíl synu Vilémovi, který ještě v témže roce prodal tvrz, dvůr poplužný, pivovar, náchlebný mlýn, štěpnici a chmelnici se vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic.

V roce 1571 byl již na Nemyšli nový pán – Adam Přebor z Radejšna, a když se po jeho smrti vdova znovu provdala za Bohuslava Těmína z Těmic, v roce 1578 společně tvrz i s příslušenstvím prodali Elišce z Lobkovic. Ta pak nově získaný majetek poskytla svému manželu Jiříkovi z Talnberka. Její syn Fridrich spojil zdejší panství se svým vlašimským, a k tomu navíc přikoupil Sudoměřice. Jeho syn pak dokoupil Záhoříčko a Nemyšl prodal Mukuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, profesoru pražské lékařské univerzity. Ten poněkud zanedbané nemyšlenské sídlo dal

nákladně opravit a rozšířit v barokním slohu. Když zemřel, jeho manželka Terezie Franchimontová, rozená Hrobnická z Hrobnic, roku 1719 prodala Nemyšl svému druhému manželovi hraběti Bernardu Caretto-Millesimo, v jehož rodu Nemyšl zůstala až do roku 1765. Tehdy panství koupil Josef Curt z Mohrenbachu. Nový majitel nebyl dobrý hospodář, a tak pro jeho velké dluhy byl statek za devatenáct let prodán v dražbě Josefu Poulinovi z Grässeru. Od něho koupila Nemyšl hraběnka Viktorie Golčová, rozená Deymová ze Stříteže a celé panství Nemyšl odkázala svému bratru hraběti Václavu Kazimíru Deymovi ze Stříteže. Ten v roce 1822 dal zámek přestavět a rozšířit v empirovém slohu. Deymové pak v Nemyšli žili až do konce druhé světové války.

Zámek ve slohu renesančním, původně tvrz, obklopevý anglickým parkem, přestavován byl v 17.století, kdy byla dřevěná část vystavena z kamene, dole zařízená klenutá síň a předsíň, nahoře dvě světnice a dvě komory, nad nimi obilnice. Následujícího roku shozena část proti rybníku a vystavěna světnice a komora z kamene. Zvlášť rozšířen byl zámek v 19.století za hrabětě Ferdinanda Deyma.

 

V DATECH

1373 – synové Litvína z Nemyšle Litvín, Beneš, Bohuslav, Ondřej Volkéř a Jindřich darovali roku 1390 plat 1,5 kopy na lidech v Nemyšli faráři hoštickému, aby na modlitbách vzpomínal dobrých přátel Bohunka z Mitrvic a Onše z Ourazu.

1415 – Bohuslav z Nemyšle podepsal jako příznivec Husův list zaslaný do Kostnice

1506 – statek zdědil Jan z Nemyšle a po něm zde vládl Vilém Kosoř z Malovic, ktzerý tvrz opravil nákladem 500kop

1564 – prodal Nemyšl s poplužním dvorem, pivovarem, náchlebným mlýnem, štěpnicemi a chmelnicí a celou vsí Ludmile Kapounové ze Sedčic

1571 – dalším pánem Nemyšle se stává Adam Přebor z Radejšína.Jeho vdova se provdala za Bohuslava Těmína z Těmic

1578 – prodali tvrz Elišce z Lobkovic

1622 – zde vládl její syn Fridrych a ten spojil zdejší panství se svým vlašimským a přikoupil Sudoměřice. Jeho syn přikoupil Záhoříčko

1624 – Nemyšl prodána Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, který opravil zdejší zámek a statek přikupováním rozšířil

1719 – prodala jeho manželka Johana Hrobnická z Hrobnic Nemyšl hraběti Bernardu z Caretto-Millesimo

1724 – vládl na Nemyšli jeho syn František Václav

1761 – další potomek Ferdinand

1765 – Nemyšl prodána Josefu Curtovi z Mohrenbachu

1784 – byla Nemyšl prodána v dražbě pro velké dluhy majitele. Novým majitelem se stal Josef Paulin z Grässeru

1791 – kopila Nemyšl Viktorie hraběnka Golčová (za svobodna Deymová)

1822 – zdědil Nemyšl Jan Kazimír hrabě Deym ze Stříteže

 

Dnes je: 23.07.2019

Svátek slaví: Libor

oodělovač Poslední relace rozhlasu
Poslední relace rozhlasu
oodělovač

Aktuality

V pátek 19.7.2019 neúřaduji.Konopiská
více
Rozpočtové opatření 3
více
Kominík 11.7.2019
více
Zápis a usnesení z 27.6.2019
více
Dražební vyhláška 040ex8210/10-108
více
Informace GDPR
více
Svolání ZO Nemyšl na 27.6.2019
více
Dražební vyhláška
více
Závěrečný účet 2018
více
Program pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Nemyšl domovní čistírny odpadních vod
více
oodělovač

Anketa

Obec Nemyšl by ráda zopakovala jednodenní výlet pro děti a rodiče. Kam byste se s námi rádi podívali?