Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Venkovská tržnice

Venkovská tržnice

Vítejte na stránkách venkovské tržnice, která je výsledkem spolupráce partnerského projektu místních akčních skupin podpořeného dotací z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem projektu je zlepšit kvalitu života místních obyvatel a snížit závislost regionu na vnějších zdrojích. Projekt podporuje vzdělávání, rozvoj služeb, podnikání, vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí, kteří žijí na území partnerských místních akčních skupin. Venkovská tržnice je postupně rozšiřována o další funkce využitelné ve venkovském prostředí.

 

MAS Krajina srdce        MAS Krajina srdce

       Stránka místní akční skupiny MAS Krajina srdce

 

 

 

 

Toulava   Toulava

 Na pomezí jižních a středních Čech vznikla úplně nová turistická destinace, jmenuje se Toulava.