Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Petra Konopiská

Pozice: místostarosta
Jméno: Jan Smetana

Jméno: Jaroslava Babická
Funkce: Předseda kontrolního výboru

Jméno: Jana Borkovcová

Jméno: Eva Jehnětová
Funkce: Předseda finančního výboru

Jméno: Karel Nováček

Jméno: Tomáš Zelenka


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.