Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Funkce
starosta Ing. Petra Konopiská
místostarosta Jan Smetana
Jaroslava Babická Předseda kontrolního výboru
Jana Borkovcová
Eva Jehnětová Předseda finančního výboru
Karel Nováček
Tomáš Zelenka