Úřední deska

Akce "Pořízení ukazatelů rychlosti" dotovaná v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

Logo Jihočeský kraj
Obec Nemyšl realizovala projekt Pořízení ukazatelů rychlosti dotované částkou 270 000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021.

Komunikace v obci, v rámci projektu, byly osazeny 7 kusy radarů a 3 kusy výhledových zrcadel.