Úřední deska
Zápis a usnesení 9.5.2023
Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Venkov
Den otevřených dveří SSÚD -středisko Chotovin
Svolání ZO Nemyšl 9.5.2023
Veřejná vyhláška
Zápis a usnesení 12.4.2023
Závěrečný účet obce Nemyšl za rok 2022 návrh
Svolání ZO Nemyšl na 12.4.2023
Zápis a usnesení z 23.3.2023
Oznámení o konání zastupitelstva obce Nemyšl dne 23.3.2023
Opatření obecné povahy, veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy, veřejná vyhláška
Dražební vyhláška
Nedostatečná identifikace vlastníků
Od 11.3.2023 je otevřené sběrné místo na odpad u haly v Nemyšli v čase od 10:00 do 11:00 hodin a dále každou sudou sobotu ve stejném čase.
Exekuční příkaz
Dražební vyhláška
Výkazy 12 2022
Zápis a usnesení 17.1.2023
Varování Policie ČR
Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nemyšl na rok 2023 až 2026 na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
Veřejnoprávní smlouva přestupky
Obec Nemyšl se zapojila do dotačního programu JIHOČESKÉHO KRAJE MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.
Pozor! V Nemyšli na sběrném místě u rybníka máme nový kontejner na textil.
Sběrné místo na odpad v Nemyšli je od 1.12. do března uzavřeno - zimní pauza.
Zakoupení sekacího traktůrku za podpory Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022
Akce "Pořízení ukazatelů rychlosti" dotovaná v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Podmínky zápůjčky obecního Párty Stanu 6X12m

Cena zapůjčení 1000 Kč za den.
Kauce 5000 Kč.
Ostatní podmínky dle přílohy Smlouvy o nájmu


Dětské hřiště nemyšl "Kdo si hraje nezlobí" jako místo setkávání několika generací