Úřední deska
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL
Závěrečný účet obce Nemyšl za rok 2023-návrh
Oznámení -návrh změn map bonitovaných půdních ekologických jednotek na parcele 986/1 k.ú.Nemyšl
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí.
Oznámení , první zasedání okrskové volební komise.
Zápis a usnesení z 18.4.2024
Veřejná vyhláška
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání zastupitelstva obce Nemyšl dne 18.4.2024
Tisková zpráva MAS
Sociální služby Kaňka
Zahájení aktualizace BPEJ
15.3.2024 od 14 hodin je možná prohlídka v ZVS Nemyšl-nová technologie kravína.
Zápis a usnesení z 29.2.2024
16.3.2024 od 15 hodin v budově OÚ oslava MDŽ a přivítání jara. Těšíme se na Vás. Obec Nemyšl
Nemyšl
Provozní řád tenisového kurtu v majetku obce Nemyšl
Sběrné místo na odpad v Nemyšli bude otevřené od 9.3.2024

Sběrné místo na odpad u haly v Nemyšli je otevřené každou sudou sobotu v roce 2024 začínáme 9.3. v čase :
od 10:00 do 11:00 hodin.
V době zimních měsíců od 1.12. do 28.2. není sběrné místo otevřeno.


Svolání ZO Nemyšl na 29.2.2024
Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL
Veřejná vyhláška 13.aktualizace zásad územního rozvoje
Opatření obecné povahy č.2
Střednědobý výhled rozpočtu
Schválený rozpočet roku 2024
Veřejná vyhláška
Řád veřejného pohřebiště obce Nemyšl, ceník veřejného pohřebiště
Vyjádření hydrogeologa k záměru stavby 7 vrtaných studní
Varování podvodné SMS
Sběrné místo na odpad v Nemyšli je od 1.12. do března uzavřeno - zimní pauza.
Pravidla Obce Nemyšl pro zapůjčení prostor v Prudicích
Informace kontejner na textil
Varování Policie ČR
Program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nemyšl na rok 2023 až 2026 na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
Obec Nemyšl se zapojila do dotačního programu JIHOČESKÉHO KRAJE MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.
Obec Nemyšl realizovala projekt Oprava a odbahnění vodní nádrže na p.č.48 k.ú. Dědice u Nemyšle
Zakoupení sekacího traktůrku za podpory Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022
Akce "Pořízení ukazatelů rychlosti" dotovaná v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Podmínky zápůjčky obecního Párty Stanu 6X12m

Cena zapůjčení 1000 Kč za den.
Kauce 5000 Kč.
Ostatní podmínky dle přílohy Smlouvy o nájmu


Dětské hřiště nemyšl "Kdo si hraje nezlobí" jako místo setkávání několika generací