Úřední deska
Volební obvod
Zápis a usnesení z 21.6.2022
Oznámení volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24.9.2022
Oznámení o konání zastupitelstva
Závěrečný účet Mikroregion Venkov
Závěrečný účet Mikroregion Venkov
Dodatek č.1 Dražební vyhláška
Zápis a usnesení ze 17.5.2022
Počet členů obecního zastupitelstva pro volby v roce 2022
Opatření obecné povahy
Svolání ZO Nemyšl
veřejná vyhláška - výzva k předání písemnosti
veřejná vyhláška 4. aktualizace kraj
Vyhláška
Závěrečný účet za rok 2021
Dražební vyhláška
Zapis a usneseni ze 17.3.2022
Svolání ZO Nemyšl
Od 12.3.2022 každou sudou sobotu v čase 10:00-11:00 bude otevřené sběrné místo u skladové haly v Nemyšli.
Informace pro občany Energie
Výzva občanům
Zápis a usnesení 15.2.2022
Opatření obecné povahy
Usnesení, Dražební vyhláška
Zápis a usnesení ze 13.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Mikroregion návrh rozpočtu
Upozornění eg.d
Nařízení státní veterinární správy
Návrh rozpočtu na rok 2022
Akce "Pořízení ukazatelů rychlosti" dotovaná v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Informace k odpadům
Výzva občanům
Mikroregion venkov závěrečný účet
Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělství
veřejná vyhláška, daň z nemovitých věcí na rok 2021
Oznámení obce Nemyšl k anonymnímu doplnění informace o průběhu a zápisu jednání ZO
Oznámení bioodpady
Informace pro veřejnost
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Obecně závazná vyhláška 3/2020
Obecně závazná vyhláška č.4/2020
Obecně závazná vyhláška obce č.2/2020
Obecně závazná vyhláška obce Nemyšl č.1/2020
Podmínky zápůjčky obecního Párty Stanu 6X12m

Cena zapůjčení 1000 Kč za den.
Kauce 5000 Kč.
Ostatní podmínky dle přílohy Smlouvy o nájmu


Informace ke spolkům
Program pro poskytování dotaci z rozpočtu obce Nemyšl domovní čistírny odpadních vod
Dětské hřiště nemyšl "Kdo si hraje nezlobí" jako místo setkávání několika generací
Vítejte v Nemyšli